Boj dělnické třídy proti kapitalismu (studie)

author: Jan Rambousek
page: 0-0
type of document: Work

notes:
Autor, jehož práce zná naše veřejnost již z doby buržoasní republiky, kdy kritisoval podmínky života pracujícího lidu, pokusil se zobrazil historickou událost demonstrace pracujících před parlamentem. Autor se zde opřel o scénu srážky s buržoasní policií, jak je vyjádřena v Olbrachtově románu Anna proletářka a vzal si za úkol ukázat nezdolnost dělnického hnutí, kde na místo padlého vždy stane nový bojovník, který přejímá prapor revoluce. V diskusi bylo autorovi připomenuto, aby zobrazil věrohodněji scénu srážky s policii, aby nedával dělníkům v prvních řadách gesto dobrovolné sebevraždy a aby vymýtil i z tváři účastníků demonstrace depresivní výraz na smrt odsouzených lidí. V další studii se již autorovi podařilo jasněji ukázat perspektivu tehdejšího boje pracujících.
Výtvarné umění 1950 - 1951 (1), č. 6, s. 280