Caesar jako velekněz a kněží obětují vítězonosnému Apollónovi

page: 0-0
published: kolem 1450
type of document: Work