On přijde

Periodical
published, title (subtitle), page
1966/04/09   Výtvarné umění, s. 147