Výtvarná práce

imprint date: 1965/07/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 13
number: 14
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310