František Hodonský: Vrboviště 1988

institution, city
Obvodní národní výbor Praha 9, Praha