Barbara Straka

author of the text: red.
page: 129-135
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
number of pages: 7 (pozn.: 129 - 135)
language: czech
parent document: Výtvarné umění: The magazine for contemporary art: Čtvrtletník pro současné umění / Quarterly for contemporary art, Současné německé umění