Gottwaldov

subtitle: Krajské konference Svazu čs. výtvarných umělců
author of the text: red
page: 169-169
imprint date: 1951
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarné umění, Časopis Svazu československých výtvarných umělců