Filonov et son École

author of the text: Miroslav Lamač
imprint date: 1967
type of document: Subordinate Document
number of pages: 4 (pozn.: nestránkováno, kulér)
language: french
parent document: Výtvarné umění,