Bienále 1967 je věnováno Japonsku, Maďarsku,...

page: 84-84
imprint date: 1968
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Výtvarné umění,

notes:
článek z novin De Spectator