Gotický objev

subtitle: Život
page: 12-12
imprint date: 1935
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu