Canko Lavrenov

author of the publication: Boris Kitanov
imprint date: 1971
type of document: Dissertation
number of pages: 70
the number of reproductions: 12 b, 31 čb

notes:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 556