O životosprávě umělce

author of the text: Miroslav Míčko
page: 33-36
imprint date: 1943
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře