O dvojí povaze a funkci středověkého umění

author of the text: Václav Mencl
page: 43-46
imprint date: 1943
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře