Z poetiky architektury

author of the text: Jan Mannsbarth
page: 174-176
imprint date: 1944
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře