Z mudrosloví národu slovanskému

author of the text: František Ladislav Čelakovský
page: 33-34
imprint date: 1946
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu

notes:
Výňatek z Čelakovského "Mudrosloví" byl zrevidován prof. K. Dvořákem (viz pozn. s. 64)