Groteskonost a groteskní rysy ve výtvarném projevu se zvláštním zaměřením na díla českého surrealismu

imprint date: 1982
publisher: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
type of document: Dissertation
number of pages: 148
language: czech

notes:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558