Dítě a svět v prózách Olgy Hejné a Daisy Mrázkové

subtitle: Poznámky k próze pro malé děti
author of the text: Růžena Hamanová
page: 51-61
imprint date: 1982
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví,