Z kroniky výtvarného odboru

imprint date: 1926
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Život, Výtvarný a literární sborník