Život

page: 1-208
imprint date: 1922/12
publisher: Výtvarný odbor Umělecké besedy, Umělecká beseda
type of document: Periodical
year's volume: 2
number of pages: 208 (10) obálka
language: czech
dimensions: 254 x 186