O životosprávě

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Kvart (Sborník poesie a vědy), 1934, 2, 2,