Labyrint, který sestrojil Šalamoun

page: 41-42
imprint date: 1934
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Slyšel jsi mluvit, cizinče, o labyrintu,
který Šalamoun v duchu rozvrhl
a který potom postavil z kamenů seskupených do kruhu?
Tento plán je obrazem jeho vůle,
tvar a složení je z pevných čar a podle logického řádu.
Když vidíš tyto miriády spirál
venku i uvnitř labyrintu jeho sférické klenby,
které se vrací v kruzích ze všech stran zase zpátky,
chápeš cyklický běh života,
který ti takto dokazuje kluzké záhyby svých křivolakých cest,
které svými obraty sférickými a kruhovými
se lstivě vinnou ve složených spirálách,
a jako škodlivý plaz svými zákruty se plazí
buď zjevně nebo tajně.
Tento labyrint má šikmé dveře a nesnadný přístup.
Čím více běžíš, abys vnikl dovnitř,
tím více se svými klamnými zákruty
se vine k hlubině východu, každodenně tě sváděje svým během,
vysmívá se zátočinami naděje
jako klamný sen marných vidin,
dokud čas, který řídí všechno dění neuplyne
a dokud smrt – běda! - která zavádí k stínům,
tě nepřijme, nedovolujíc ti dojíti k východu.