V tom jitru průsvitném

author of the text: František Hrubín
page: 60-60
imprint date: 1934
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Kdo světlo kolem ševelících korun
omotal v sladkém vanu?
Kdo z tvého boku zlaté žebro řeky,
má noci, vyňal k ránu?

V tom jitru průsvitném, kdy stín a světlo
znovu se utkávají,
z kožichu lučin na slunci jsi vytřás
zlatý prach včel, můj krejčí.

Ó marnotratných v chudobě, jež hořkne!
Větrové tví a zvláště
vyslanci dálek královských si píší
o nádhernější pláště.

Ty s mlčenlivou posádkou svých mrtvých
před rájem spravedlivých
v hluboké zátoce svých nebes kotvíš
modřínem dávno rzivým.