Černá

author of the text: Svatopluk Kadlec
page: 3-4
imprint date: 1935
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
Oblevo štěstí v dobrodružných dnech
a odkrytými srdci pro větrné setí,
z tvých jistých slibů čiší chladný dech
šachet pro objetí!

Pluh zakusující se do březnů
přežvykuje nenávistné sloky.
Na polích hnije sesedlá krev snů,
ubíjených roky.

Noc dýchá staženými lampami,
pochovaná do lidského strachu.
Jak pláč Ev, opuštěných Adamy,
zní gong do poplachu.

A měsíc, číhající za stromy,
až se dají kohorty tmy přes pustinu,
sám hoře ztrácí čisté svědomí
pro lupičku stínů.