V zemi vůdce Bihara

author of the text: Endre Ady
page: 24-25
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
„Zde bydlil Bihar, vůdce náš,
zde panny zpívaly nám.
A náš kraj bez písní je dnes.
Má milá, nemáš strach?“ „Ne, nemám!“

„Je půlnoc, budiž prokletý,
kdo krade mrtvé černým stěnám.
Já vykoupil už mnohý hrob.
„Má milá, nemáš strach?“ „Ne, nemám!“

„Můj předek, voják z východu,
tu vraždil písně a já hledám
mrtvoly po něm celou noc.
Má milá, nemáš strach?“ „Ne , nemám!“

„Nevěsta mrtvá jsi a já
jsem mrtvý ženich. Řekni ženám,
že naproti nám jde už kněz.
Má milá, nemáš strach,“ „,Ne, nemám!“

„Hle, pověrčivá luna již
svou bledou zář svěřila pěnám.
Zazpívá nám tu někdo zas?
Má milá, nemáš strach?“ „Ne, nemám!“

„Zde bydlil Bihar, vůdce náš,
kraj zesmutněl a já tu sténám.
Zítra nás oba čeká smrt.
Má milá, nemáš strach?“ „Ne, nemám!“