Blanka Waleská

author: Blanka Waleská
published: nedatováno
type of document: Photography
dimensions: 178 x 127

notes:
Památník národního písemnictv, negativ 10303