Dana Puchnarová: Grafika a kresby k poezii F. Halase, V. Holana, K. H. Máchy, R. Thákura

subtitle: Slova tíhy a nadějí básníků 20. století
author of the text: Dana Puchnarová Štormová
imprint date: 2007
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (4)
the number of reproductions: 1 hb
language: czech
dimensions: 198 x 210