V sutinách

author of the text: František Antonín Springer
page: 260-260
imprint date: 1937
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
-
Poděšeným svitem zatáhl se břeh,
kam ukrývá si duše smích,
po bažině vítr valí kouře střech,
podoba vteřin mizí v nich.

Do plamene češe smutek dívčin vlas
a zídka s lunou padá v dým,
nad popelem k hvězdám obrací se hlas,
vždy víc těm setbám rozumím.

Vždyť v hořícím krovu poznával jsem dech
a žízeň krutou v dusných tmách,
vše podobu skrytou vyhledá si v snech,
zřím hvězdu bloudit v sutinách.