Grafická tvorba německých autorů v Čechách / Graphisches Schaffen der Deutschen in Böhmen 1890 - 1938

subtitle: ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
author of the text: Zdenka Čepeláková
imprint date: 1992
publisher: Galerie umění Karlovy Vary
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (40)
the number of reproductions: 4 b, 13 čb
ISBN: 80/85014-12-2
language: czech
dimensions: 211 x 206