Daniel a Ignác Preisslerové

subtitle: Barokní malíři skla a porcelánu
imprint date: 2009
publisher: Uměleckoprůmyslové museum
type of document: informační leták / informace kolektivní
number of pages: (6)
the number of reproductions: 7 b
language: english
dimensions: 210 x 105

notes:
skládanka