Gallia Romanica

subtitle: Francouzská románská architektura a sochařství ve fotografiích Zygmunta Świechowského
imprint date: 2009
publisher: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 čb
language: czech
dimensions: 210 x 100