Fotografie, film a Robert Frank

author of the publication: Jean Christophe Couet
imprint date: 1998
type of document: Master's Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.