Fotografie Rudolfa Brunera - Dvořáka v časopise "Český svět" 1904 - 1910

author of the publication: Ivan Hruška
imprint date: 1995
type of document: Thesis

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.