O novogotice, smutku a památkové péči

author of the text: Jaroslav Šonka
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
parent document: Salon 16, literární příloha Práva