Fenomén Berlusconi aneb Celuloidový Machiavelli

author of the text: Karel Hvížďala
page: 173-175
imprint date: 2005
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Jak myslet média, Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004 - 2005