V Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích...

imprint date: 1989
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Jihočeská pravda,