Galerie 36

subtitle: Dvouměsíčník Výtvarného centra Chagall v Ostravě
imprint date: 2010
publisher: Výtvarné centrum Chagall
type of document: Periodical
number: březen-duben
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 297 x 210