Čekání na Quijota

author: Jiří Kolář
published: 1966-1969
type of document: Work
dimensions: 141 x 100