Čekání na Rousseaua

author: Jiří Kolář
published: 1966-1969
type of document: Work
dimensions: 125 x 100 cm