Z krásy zrodená

person, born
Hosťovecká Nata 16. 5. 1954
Petránsky Ľudovít (Ľudo) st. 22. 11. 1943