Černí Španělé

author of the publication: Václav Beneš Třebízský
imprint date: 1950
publisher: Vyšehrad
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 114. (2), obálka
language: czech
prints: 5 500
dimensions: 210 x 138

notes:
-
Román ze života Prahy za třicetileté války vypráví o posledních slovanských řeholnících kláštera v Emauzích, kteří byli z rozhodnutí císaře Ferdinanda vyhnáni a jejich klášter byl věnován benediktinům, přišlým ze Španělska a cizím všemu českému lidu. V románu je zachycen též příběh Adama Křemence-Lapidaria, odrodilého Čecha, syna zchudlého měšťana a později převozníka v Emauzích, který ilustruje těžkou a chmurnou dobu pobělohorskou a tvoří protiklad k pevnému postoji prostých českých lidí.
nkp.cz