Boštíkova transcendence

author of the text: Petr Wittlich
page: 393-396
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Umění, 4-5, časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky