Biedermeier jako hodnotový a ideový proud

author of the text: Radim Vondráček
page: 55-69
imprint date: 2008
type of document: Subordinate Document
number of pages: 15
language: czech
parent document: Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848