O Věře Janouškové v roce 1995

author of the text: Jaromír Zemina
imprint date: 1995
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Věra Janoušková: Plastiky a koláže,