Dialog

subtitle: Kulturně politický měsíčník
imprint date: 1969
publisher: Kulturní správa Severočeského krajského národního výboru, Vydavatelství Dialog
type of document: Periodical
number: 7
number of pages: 47, (1), (16 vložených), obálka
language: czech
dimensions: 190 x 200