Z rodokmenu nejznámnějšího kunčického rodáka

imprint date: 1973
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Život, Zpravodaj rady MNV a VO KSČ v Kunčicích pod Ondřejníkem