Aktuální tendence v české architektuře 70.-80. let

Anthology/Collection
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 2010, , ,