Bohumíra Míšová - Čílová: akademická malířka a restaurátorka

imprint date: 1997
type of document: Funeral Card
language: czech
dimensions: 297 x 210