V mezeře mezi kontexty

author of the text: Jana Ševčíková, Jiří Ševčík
page: 279-281
imprint date: 1996
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty,

notes:
Přetištěno z: archiv Jany a Jiřího Švečíkových, 5 stran strojopisu
Publikováno jako: In der Lücke zwischen den Kontexten / In the Gap between the Contexts, in: Urbane Legenden Prag, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1996, nestr.