Cenu Jindry Chalupeckýho má letos literát Jiří Skála

author of the text: Pavel Kroulík (krk)
imprint date: 2009/11/12
type of document: WWW
number of pages: (4)
the number of reproductions: 5 b
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
Vytištěno a uloženo