Boris Kjulleněn již v letech uměleckého školení...

author of the text: Jan Dočekal
imprint date: 1988
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Boris Kjulleněn: Obrazy, kresby, grafika, Vladimír Lavický: Obrazy, grafika,